Home

Maštaľ pre dojnice s robotom ENRO

Rodinná farma Nussbaumer - lepšia hygiena kopýt s robotom ENRO na odstraňovanie hnoja

Moderné tréningové centrum pre kone

Tréningové centrum Hellmayr, vybudované v roku 2015, patrí k najmodernejším v Európe. Koňom je zabezpečený vysoký životný komfort podľa ich fyziologických potrieb.

Návšteva na farme Pamminger so systémom NaturLine

„Ako sa vysporiada Maštaľ NatureLine s extrémnymi nízkymi teplotami?” Túto a mnoho ďalších otázok si kládli poľnohospodári z Bavorska a Rakúska, ktorých rodina Pamminger pozvala na svoju farmu v rámci programu “Hütthalers Hofkultur” - predaj z dvora.

Eurotier 2016 - Novinky firmy Schauer

Predstavujeme Vám novinky z medzinárodnej výstavy Eurotier, ktorá sa konala v novembri v nemeckom Hannoveri.

Investícia do odchovne ošípaných PD Jelšovce prináša benefity

Ešte nedávno plánovali znížiť počet prasníc v chove z 240 na 120. Tento proces však, našťastie, zastavili rastúce realizačné ceny jatočných ošípaných. Počet prasníc sa tak zastavil na čísle 170. To bolo závažné rozhodnutie, ktoré zvrátilo negatívny vývoj v tomto výrobnom odvetví v podniku. Avšak ešte pred 2 rokmi realizovali investíciu, ktorá pomohla zlepšiť podmienky odchovu ošípaných a prispela k znižovaniu výrobných nákladov v kategórii 9-30 kg ž.hm. Ako nám povedal náš sprievodca, hlavný...

DOD v modernej stajni s voľným ustajnením

Prednedávnom sa v nemeckom Ottenbachu, u rodiny Casper, uskutočnil Deň otvorených dverí. Rodina je v celom Nemecku známa chovom športových koní. Toto moderné ustajnenie splnilo všetky predstavy a požiadavky Thomasa Caspera, o čom sa mohlo presvedčiť približne 150 návštevníkov.  Thomas Casper, úspešný a známy chovateľ športových koní, je určite aj vizionárom, hlavne čo sa týka požiadaviek a nárokov v chove a ustajnení koní v budúcnosti. Preto sa rozhodol pre stavbu stajne s voľným...