Home

DOD v modernej stajni s voľným ustajnením

Prednedávnom sa v nemeckom Ottenbachu, u rodiny Casper, uskutočnil Deň otvorených dverí. Rodina je v celom Nemecku známa chovom športových koní. Toto moderné ustajnenie splnilo všetky predstavy a požiadavky Thomasa Caspera, o čom sa mohlo presvedčiť približne 150 návštevníkov.  Thomas Casper, úspešný a známy chovateľ športových koní, je určite aj vizionárom, hlavne čo sa týka požiadaviek a nárokov v chove a ustajnení koní v budúcnosti. Preto sa rozhodol pre stavbu stajne s voľným...

Nová technológia firmy SCHAUER v maštali pre pripúšťané a prasné prasnice

K zmene technológie ich primäla jej fyzická i morálna zastaranosť. Pri rekonštrukcii objektu si zvolili jednoduché, účelné a hlavne spoľahlivé riešenie firmy SCHAUER, ktorá má v tejto oblasti viac ako 65-ročné skúsenosti. Za novou technológiou pre pripúšťané a prasné prasnice sme sa vybrali do PD Trenčín - Soblahov. Nové koterce i vetranieRekonštrukcia objektu bola riešená tak, že z pôvodnej maštale zostali len holé steny a murované predely jednotlivých štvrtín maštale, do ktorých sa...

Rekonštrukcia na farme Stakčín

Na farme Stakčín prebehla 1.etapa rekonštrukcie objektu chovu HD pre 96 ks produkčných dojníc.Objekt sa nachádza na severovýchode Slovenska so značným poklesom teplôt v zimnom období a veterným počasím v letnom období, čomu bol prispôsobený návrh riešenia obvodových stien a systému odstraňovania hnoja (hnojovice). Inštalácií riadenej prevádzky protiprievanových stien pomocou meteostanice predchádzalo otvorenie obvodových stien na ¾ plochy. Vstupy do...

Plneautomatizovaná maštaľ pre ošípané v Maďarsku

Nedávno slávnostne otvorená maštaľ v obci Dombegyház, kde boli dodané a montované všetky technológie aj zariadenia firmou Schauer Agrotronic GmbH, je dobrým príkladom obnovenia naštrbenej rovnováhy medzi chovom hospodárskych zvierat a poľnohospodárstvom.Spoločnosť Agrosztár Kft v Dombegyház-e, ktorá je vo výlučnom maďarskom vlastníctve, sa zaoberá prevažne poľnohospodárstvom. Vlastníci ale videli skutočný potenciál aj v chove ošípaných, ktorý by mohol byť integrovaný do poľnohospodástva. Na...

Firma Schauer partnerom firmy Neuero na Slovensku

Kompletný program od dopravných systémov až po kŕmenie. Ponúkame jednotlivé diely až po komplexné prevádzky!

Veľtrh EUROTIER – Hannover, november 2014

V oblasti chovu ošípaných zohrávala minulý rok najväčšiu rolu oblasť automatizácie výrobných procesov a téma „Zlepšenie produktivity prostredníctvom efektívnych ustajňovacích a kŕmnych systémov“, ako aj ďalší rozvoj dobrých životných podmienok zvierat. Firma Schauer tu prezentovala 3 systémové riešenia, ktoré spĺňali požiadavky na väčšiu voľnosť pohybu prasníc a zároveň na ochranu ľudí aj prasiatok.Pôrodný box CombiBox s plochou 5,5m2, kde sa dá v prvých dňoch po pôrode uzavrieť ochranný kôš...