Home

Optimálne klimatizovaná maštaľ pre teľatá

Rodina Öller z Moosbachu v Hornom Rakúsku sa len na jar 2017 rozhodla postaviť novú maštaľ, a už je maštaľ pre teľatá pripravená na ustajnenie zvierat.

Investícia do pohodlia zvierat

Rok 2016 bol pre rodinu Wallner viac ako náročný. Zbúranie starej maštale a novostavba novej maštale v priebehu šiestich mesiacov a popritom prevádzkovanie horskej chaty, si vyžadovalo riadnu dávku sily. Ale výsledok pre Wallnerovcov nemohol dopadnúť lepšie.

Prístrešky pre kone

Firma Schauer ponúka optimalizované a štandardizované prístrešky pre všetky druhy kŕmnej technológie, ako sú stanice pre objemové a jadrové krmivo, krmelcové časti a krmelce s časovou reguláciou. Prístrešky sú dodávané ako pultová alebo sedlová strecha. Strechy sú navrhnuté tak, aby kone a aj technika boli optimálne chránená. Podrobnejšie

Striedanie generácií vo vedení spoločnosti Schauer Agrotronic

Prvého novembra 2017 odovzdal Ing. Mag. Herbert Schauer riadenie firmy svojej neteri Mag. Elisabeth Vogl, ktorá bude spoločne s Ing. Mag. Michaelom Thumfartom spoločnosť viesť ďalej. Toto rozhodnutie usmernilo ďalší vývoj firmy, ktorej vedenie bude aj naďalej v rukách rodín Schauer a Vogl. Elisabeth Vogl potvrdila, že firma Schauer plánuje v nasledujúcich rokoch na jednej strane naďalej zvyšovať internacionalizáciu predaja a na druhej strane  rozšíriť svoje pôsobenie v oblasti...

Rodinná farma Reiter - chov ošípaných s kŕmením Babyfeed

Manželia Anton a Gabriela Reiter obhospodarujú 360-hektárovú rodinnú farmu v blízkosti bavorského Augsburgu. V roku 1973 rozbiehali svoju produkciu so 40 prasnicami, v súčasnosti majú 840 prasníc a 3 800 výkrmových miest. Rodinný podnik budovali krok po kroku, vlastnými silami so zreteľom na vysokú produkciu a nízke náklady na krmivo, ktoré dosahovali vďaka vlastným kŕmnym zmesiam s kukuričnou silážou. Od začiatku v úzkej spolupráci s firmou SCHAUER, ktorá zastrešovala poradenstvo, plánovanie a...

József Fekete - Chovateľ roka v Maďarsku

Rodina Fekete sa v roku 2013 rozhodla v rámci programu „Modernizácia maštalí“ zrenovovať ich rodinnú farmu a vybaviť ju modernými zariadeniami a technológiami, ktoré maximálne spĺňajú potreby zvierat.