Odstraňovanie hnoja

V oblasti odstraňovania hnoja má firma už viac ako 50 rokov vedúce postavenie na trhu. Hydraulické zariadenia preukazujú vysokú odolnosť a životnosť. Firma Schauer zabezpečuje aj lanové vyhŕňače a škrabacie zariadenia pre pohybové chodby a hnojovicové kanály. Automatické a denné prečisťovanie kanálov redukuje emisie metánu a prispieva k ochrane životného prostredia, a tým aj spoločenskú akceptáciu ošipární.

Prospekty a informácie na stiahnutie

Odstraňovanie hnoja

To by Vás tiež mohlo zaujímať

Hnojovicová technika