Multifázové kŕmenie Spotmix

Šetrí náklady na krmivo a zvyšuje produkciu v chove ošípaných!

Multifázové kŕmenie Spotmix má už 20 rokov nesporne vedúce postavenie v oblasti kŕmnej techniky. Žiadny iný systém nezaopatrí individuálne kŕmne požiadavky rôznych skupín ošípaných a jednotlivých zvierat. Umožňuje rozdeľovať pre každé jedno kŕmne miesto denné aktuálne prepočítané receptúry viac krát za deň v požadovanej konzistencii. Výpusty kŕmnych miest sú bezprostredne po dávkovaní prečistené pomocou vodnej hmly. Vynikajúce zásobovanie krmivom a hygienicky čisté – tým sa zlepšuje zdravie ošípaných a príjem krmiva. V praxi sa dosahuje priemerne 500g denných prírastkov v odchove a 900g denných prírastkov vo výkrme ošípaných s vysokým podielom chudého mäsa. V chove ošípaných zohráva systém veľkú úlohu hlavne pri laktačných prasniciach.

Spotmix Welfare je dávkovací systém pre spokojné a produktívne zvieratá.
Automatické kŕmenie uľahčuje dennú prácu a zvyšuje denné prírastky.


  • Bezozvyškové multifázové kŕmenie s najlepšou kŕmnou hygienou.
  • Individuálne a exaktné kŕmenie jednotlivých skupín zvierat.
  • Spotmix je kľúčom na optimalizáciu výkonov a redukciu kŕmnych nákladov pre ziskovú produkciu v chove ošípaných.

Prednosti multifázového kŕmenia Spotmix, ktoré Vás presvedčia:

Ďalšie INFO o Spotmix - multifázovom kŕmení

1. Perfektné multifázové kŕmenie bez kompromisov a bezo zvyškov v systéme. Každá skupina alebo kŕmne miesto môže byť kŕmené samostatnou receptúrou alebo je možné aj miešanie ľubovoľných receptúr zo samostatných komponentov. Pre zákazníkov, ktorí si pripravujú kŕmne zmesi svojpomocne, je takýto spôsob kŕmenia podstatne lacnejší – nepotrebujú separátne miešacie zariadenie.

2. Lepšia kŕmna hygiena celej kŕmnej línie cez miešanie a transport ako pri suchom krmive. Automatické dočistenie výpustného potrubia po každom kŕmení.

3. Maximálna flexibilita pri kŕmnom manažmente a pri konzistencii krmiva. Možnosť kŕmenia suchým, kašovitým alebo mokrým krmivom. Minimálny pomer vody a suchej zložky činí 1:1. Kŕmenie zvierat je možné viac krát denne, čo je obzvlášť dôležité pre malé prasiatka. Krmivo je vždy čerstvé a ponúkané s najlepšou hygienou. Prasiatka sú zdravšie, jedia viac a rastú rýchlejšie.

4. Zlepšenie príjmu krmiva a vody v období laktácie prasníc zvyšuje produkciu mlieka – udržanie kondície prasníc a vyššie hmotnosti pri odstave.

5. Nižšia prašnosť pri mokrom kŕmení a tým aj zlepšenie zdravia pre človeka aj zviera.

6. Optimálny počítačom podporovaný kŕmny manažment. Všetky dáta o spotrebe krmiva sa denne aktualizujú, opravy kŕmnej stratégie (kŕmnej krivky) sú možné kedykoľvek.

7. Značná úspora pracovného času prostredníctvom denného automatického prispôsobovania kŕmneho množstva (nastavovanie kŕmnych automatov a objemového dávkovača nie je potrebné).

8. Pohodlné a cielené pridávanie prídavných látok (liekov) pre každú skupinu. Samostatné kŕmne miesto v maštali pre odstavčatá.

9. Možnosť skrmovania kukuričnej siláže (CCM, celé zrná). Tým je dosiahnuté podstatné zlepšenie stráviteľnosti kŕmnych receptúr a aj zníženie kŕmnych nákladov.

10. Zlepšenie hospodárnosti. Spotmix pomáha využívať biologický výkonový potenciál a redukuje výrazne náklady na krmivo až o 10% vďaka lepšej konverzii krmiva a zníženiu strát na krmive ako pri suchom kŕmení.

Multifázové kŕmenie Spotmix od firmy Schauer plne spĺňa požiadavky moderných a
multifázových kŕmnych zariadení pre všetky oblasti chovu ošípaných!

Zariadenie Spotmix má s európskym patentom už vyše 20 rokov popredné miesto medzi multifázovými kŕmnymi systémami. Podporuje zdravie a rast odstavčiat ako žiadny iný systém. V praxi je možné dosiahnuť až 500 g a viac priemerného denného prírastku. V oblasti kŕmenia prasníc vykazuje zariadenie Spotmix svoje silné stránky hlavne v pôrodni, kde sú vysokovýkonné prasnice-matky individuálne zásobované vodou a krmivom. V oblasti výkrmových ošípaných je Spotmix nesporným špecialistom multifázového kŕmenia pri kombinácii krátkeho žľabu so senzorovým ad-libitným kŕmením. Jedno zariadenie Spotmix je určené pre 500 prasníc s prasiatkami alebo 5000 odstavčiat alebo 2500 výkrmových ošípaných.

Zariadenie Spotmix ponúka: 
Precíznosť: zmes suchého krmiva pre jednotlivé kŕmne miesta je pripravená s presným množstvom a receptúrou. Táto technológia je podľa európskeho patentu vhodná pre CCM a vlhké obilie.
Hygienu: transport suchého krmiva sa uskutočňuje prostredníctvom prúdu vzduchu, ktorým je suché krmivo dopravované k rotačnému rozdeľovaču. Potrubia ostávajú suché a čisté.
Flexibilitu: v Spotmix rotačnom rozdeľovači sa krmivo zmieša s vodou a ako mokré krmivo je rozdelené do žľabu alebo je dávkované ako suché krmivo. Na záver sa potrubia aj rotačný rozdeľovač prečistia vzduchom a vodnou hmlou.

Zariadenie Spotmix – prehľad predností

• Určujete optimálny obsah sušiny v krmive pre jednotlivé kŕmne miesto ako aj pre senzorové krátke a okrúhle žľaby
• Denné prispôsobenie energie a množstva bielkovín pre zviera alebo skupinu
• Perfektné multifázové kŕmenie aj pri sondovom kŕmení ad libitum
• Absolútna hygiena, bez zvyškov krmiva v systéme
• Možnosť dávkovania malých množstiev vitamínov cez druhý vodný ventil

Profesionálne kŕmenie

  • Nastaviteľné kŕmne miesta pre automatické plnenie od suchého cez kašovité až po krmivo mokrej konzistencie
  • Bezozvyškové kŕmenie kŕmnych miest vzdialených až 200 m
  • Presnosť váženia: +/-10 g
  • Minimálne kŕmne množstvo od 0,5 kg na kŕmne miesto
  • Kŕmny výkon až 600 kg suchého krmiva za hodinu
  • Regulovateľné vodné ventily pre nastavenie pomeru sušinyRotačný rozdeľovač pre 6 kŕmnych miest – spoľahlivý a skoro bez opotrebovania.

Spotmix Welfare, inteligentné funkčné rozšírenie automatického rozdeľovania materiálu (posekaná slama, piliny,...) na rozptýlenie Vašich zvierat. Okrem tohoto účelu môže systém slúžiť len na podstielanie.