József Fekete - Chovateľ roka v Maďarsku

19.09.2017

Rodina Fekete sa v roku 2013 rozhodla v rámci programu „Modernizácia maštalí“ zrenovovať ich rodinnú farmu a vybaviť ju modernými zariadeniami a technológiami, ktoré maximálne spĺňajú potreby zvierat.

V roku 2015 bolo do novej maštale ustajnených 90 prasníc. Krmivo sa získava na 50 hektároch pôdy. Miestnosti v maštali sú oddelené centrálnou chodbou, chladenie a vykurovanie zabezpečuje plneautomatický vetrací systém. Mobilné chladiace zariadenia ochladia vzduch pomocou studenej vody až o 6-100C.

Systém na odstraňovanie hnoja je vybudovaný v dvoch budovách, podlaha je podstielaná. Maštaľ pre odchov má tiež systém na odstraňovanie hnoja a na povrchu sú špeciálne betónové rošty, ktoré udržujú teplotu a šetria nohy prasiatok. Taktiež boxy prasníc a kancov sú podstielané, čím sa predĺži vek prasníc a nohy zvierat sú zdravšie.

V pôrodných boxoch boli namontované rošty Tenderfoot, ktoré majú veľmi dobrú stabilnú štruktúru a sú vybavené špeciálnym gumovým poťahom, chránia nohy zvierat, sú ohľaduplné k zvieratám a pohodlné. Rošty s rozmermi 190x260cm sú väčšie ako bežné rošty, zodpovedajú narastajúcej veľkosti zvierat. Pre prasiatka sú namontované vyhrievacie platne. Podľa Józsefa Feketeho je optimálne zabezpečenie vody pre zvieratá veľmi dôležité, preto sú vo všetkých pripúštacích boxoch napájačky s fixnou úrovňou vody 4cm. Žľaby sú z chrómovej ocele, pri čistení s možnosťou vyklopenia. Zvieratá dostávajú pomocou automaticky riadeného systému z vlastnej kŕmnej prípravovne suché krmivo.

V individuálnych pripúštacích boxoch sú betónové rošty, napájačky a žľaby odolné voči kyselinám. Špeciálny odvetrávací systém zabezpečuje čerstvý vzduch nad každou prasnicou. Pre úspešné osemenie je k dispozícií osvetlenie, ktoré počas 20 hodín osvetľuje zvieratá s intenzitou svetla 300 Lux. Boxy pre kancov sú tiež podstielané, s dvojitými napájačkami, ktoré sú oddelené 15 cm betónovou stenou. V maštali pre odchov je 12 boxov, v každom 35-40 prasiatok. Ustajnenie je z PVC, krmivo je podávané cez dopravník do kombinovaných kŕmnych automatov a na pitie sú k dispozícií kŕmne misky. Prasiatka sú okolo 30. dňa odstavené, a sú tu približne do 65-70 dňa, potom prechádzajú na výkrm. Výkrm je tiež podstielaný, s kombinovanými kŕmnymi automatmi, napájačkami, dávkovačmi medikamentov. V pôrodni je ustajnenie z PVC a môže tam byť umiestnených 12 zvierat, ale počet miest sa môže skrátiť na polovicu. Choré alebo neprispôsobivé zvieratá môžu byť počas kŕmenia od ostatných oddelené.

Filozofia rodiny Fekete: nestačí mať dobré zvieratá, treba mať tie najlepšie. A investícia do genetiky sa vyplatila. Kvalita mäsa a produktivita ošípaných sa zlepšili. Počet narodených prasiatok pri plemene Landras je 15,8 na prasnicu, v roku 2013 to bolo 13 prasiatok. Taktiež doba produktivity je vynikajúca, pri dobrých podmienkach môže byť 6-8 vrhov. Denný prírastok (od narodenia po bitúnok) je 700 gr/deň.

Vpravo Stefan Dieplinger, konateľ spoločnosti a József Fekete, Chovateľ roka v susednom Maďarsku