Profil spoločnosti

Materská firma Schauer bola založená v roku 1949 pánom Herbertom Schauerom st. Spočiatku sa zameriavala na opravy poľnohospodárskych strojov. Neskôr sa postupne sortiment rozširoval o  technológie kŕmenia, ustajnenia, ventilácie, odstraňovania hnoja a technológie prečerpávania a homologizácie hnojovice.
V roku 2007 zamestnávala skupina firiem Schauer spolu 350 pracovníkov. Od decembra 2010 vystupuje na medzinárodnom trhu pod novým sloganom „Perfect Farming Systems“.
Okrem materskej firmy v rakúskom Prambachkirchene pôsobia dcérske spoločnosti v Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Rumunsku, vo Švajčiarsku, na Ukrajine a v Rusku. Firma má svoje obchodné zastúpenie i prostredníctvom mnohých obchodných partnerov vo východnej Európe, v južnej a východnej Ázii, v Austrálii a v severnej Amerike.

Dcérska spoločnosť na Slovensku bola založená v júli 1994 pod názvom SCHAUER SLOVAKIA, spol. s r.o.. Jej zakladateľom a konateľom bol p. Helmut Freudenthaler. Do roku 1999 sídlila firma v budove Agroinštitútu na Akademickej ulici v Nitre.
V roku 2000 sa presťahovala do priestorov na Priemyselnej ulici, kde ku kanceláriam pribudli aj skladové priestory. Firma posilnila aj výrobné odvetvie a vo výrobnej hale s rozmermi viac ako 1000 m2 vyrába komponenty ustajnenia, ako aj zariadení kŕmenia a odstraňovania hnoja.
V roku 2004 zmenila firma obchodné meno na Schauer, spol. s r.o.. V súčasnosti ju vedie p. Stefan Dieplinger.

Okrem tradičných činností – výroby, montáže, servisu a predaja sa slovenská pobočka postupne pretransformovala na servisné stredisko pre krajiny východnej Európy a bývalej Ruskej federácie. Rovnako sa tu etablovalo projekčné oddelenie pre tieto krajiny. Personálne zázemie tvorí v súčasnosti 30 zamestnancov. V roku 2014 oslávila firma 20. výročie jej založenia.