História firmy

Maria und Herbert Schauer

Pán Herbert Schauer st. sa narodil v roku 1918 v gazdovskej rodine. Spoločne so svojou manželskou Mariou, ktorá vedie účtovníctvo, založili v roku 1949 podnik Schauer. Na začiatku opravovali motocykle, poľnohospodárske stroje a rozličné prístroje. Postupne  prerábali traktory bežiace na zemný plyn a americké benzínové autá s petrolejovým motorom. V tomto čase zamestnávali 4 osoby.

Od roku 1953 museli postupne prikupovať nové pozemky a postaviť sklad a výrobné haly. Pozoruhodné je, že od roku 1961 začali s prvou účasťou na Rieder veľtrhu aktívne obchodovať. Prezentácia Schauer produktov a výkony zostali až do dnes najdôležitejším obchodným opatrením. Od roku 1964 disponuje stále rastúci podnik cez  1.700m2 zastavanou plochou so spoločne 40-timi pracovníkmi.

1955/66: Konštrukcia, vývoj a prihlásenie patentu prvého hydraulického zariadenia na odstraňovanie maštaľného hnoja  p. Schauera st. sa stali  významným medzníkom v dejinách firmy. Intenzívny dopyt po týchto produktoch vedie k ďalším investíciám a v roku 1971 vo firme pracuje už 63 zamestnancov, z toho 3 odborní poradcovia. Výroba zahŕňa popri hydraulických zariadeniach na odstraňovanie maštaľného hnoja, ktoré sú ešte dnes temer technicky nezmenené základom techniky, aj pozinkované zariadenia na ustajňovanie ošípaných a hovädzieho dobytka a dopravníky.

V roku 1972 zriaďuje Dipl.-Ing. Gerhard Vogl samostatné oddelenie vývoja a výstavby Hard- a Softwaru pre počítačovo riadené kŕmne zariadenia. To umožňuje spájať inovačného ducha firmy Schauer s najaktuálnejšími možnosťami techniky.

V roku 1987 sa uskutočnila výmena generácii a firma bola odovzdaná  Mgr. Herbertovi Schauer, p. Helge Vogl a Dipl.-Ing. Gerhardovi Vogl.

Vedenie firmy: zľava Ing. Mag. Michael R. Thumfart, Helga Vogl, Mag. Herbert Schauer, Dipl.-Ing. Gerhard Vogl

Rozdelenie úloh nového vedenia je nasledovné: prezident spoločnosti Mgr. Herbert Schauer pokračuje vo vývoze a uzatváraní zmlúv a obchodné aktivity sú vo veľkej miere uprednostňované.

Zakladá sa nemecká dcérska firma, ktorá sa zúčastňuje na najvýznamnejších medzinárodných veľtrhoch.

Za finančné oddelenie je zodpovedná p. Helga Vogl. Jej prísne výpočty majú rozhodujúci význam pre plynulý nárast a finančnú stabilitu podniku. Popri vedúcom postavení na rakúskom trhu je pre rozvoj firmy dôležitá i včasná orientácia na export.

V roku 1999 - 50 rokov po založení firmy- má podnik vrátane 3 odbytových základní (Švajčiarsko, Nemecko a Slovensko) celkom 280 pracovníkov.

Na spoločnej výrobnej ploche 13.500 m2 sa produkujú kvalitné zariadenia pre maštale pre hovädzí dobytok, ošípané a kone, ktoré sa predávajú po celom svete.

V roku 2007 má firma Schauer spolu okolo 350 spolupracovníkov a je s kompetentným plánovaním, spoľahlivým servisom, najvyššou produkčnou kvalitou a premysleným postupom „VŽDY O MYŠLIENKU VPRED“.

V marci 2009 sa vedenie spoločnosti rozšírilo o pána Ing. Mag. Michael R. Thumfart-a.

V júni roku 2009 oslávila firma Schauer Agrotronic 60-ročné výročie.

Od decembra 2010 sa firma prezentuje s novým sloganom: Perfect Farming Systems.

Zprava Herbert Schauer, Elisabeth Vogl a Michael Thumfart

Prvého novembra 2017 odovzdal Ing. Mag. Herbert Schauer riadenie firmy svojej neteri Mag. Elisabeth Vogl, ktorá bude spoločne s Ing. Mag. Michaelom Thumfartom spoločnosť viesť ďalej. Toto rozhodnutie usmernilo ďalší vývoj firmy, ktorej vedenie bude aj naďalej v rukách rodín Schauer a Vogl.