Ustajňovacia technika

PERFECT FARMING SYSTEMS od firmy Schauer

Sme radi, že vám môžeme predstaviť firmu Schauer s „PERFECT FARMING SYSTEMS“. Kľúčové body ako sú inovácia, Welfare, životnosť a hospodárnosť produktov vytvárajú dokonalý celok „PERFECT FARMING SYSTEMS“, ktorý prináša chovateľom po celom svete úspešné vyhliadky do budúcnosti.

Úspešní chovatelia ošípaných pracujú efektnejšie a majú lepšie pochopenie pre potreby ich zvierat. Predovšetkým pracujú hospodárnejšie s použitými zdrojmi. Najväčší dôraz sa kladie na zdravie ošípaných a využitie krmiva. Schauer Agrotronic je už viac ako 65 rokov spoľahlivým partnerom pre kvalitné, vysokohodnotné a funkčné ustajňovacie systémy v oblasti chovu ošípaných, HD a koní. Ovládame štruktúru a rámcové podmienky na Slovensku pre malých hospodárov až po veľké farmy. Naše systémy sú stabilné s vysokou životnosťou a umožňujú našim spokojným zákazníkom nielen zvyšovanie produkcie, ale aj vďaka úspore zdrojov zvyšovať hospodárnosť.

Ako dodávateľ ponúkame našim zákazníkom kompletné zastrešenie projektov – od plánovania na mieru – cez širokú škálu produktov a flexibilitu pri špeciálnych požiadavkách až po spoľahlivý servis. Pôsobíme s našími zmluvnými partnermi celosvetovo a po celé desaťročia.

Už viac ako štyri desaťročia firma Schauer vyvýja a produkuje automatické kŕmne systémy pre chov ošípaných. Či sa jedná o ošípané, HD, kone alebo ryby – všetky systémy spája najmodernejšia technológia s extrémnou spoľahlivosťou a životnosťou. Vďaka priekopníckym inováciam potvrdila firma Schauer svoje meno lídra na trhu v oblasti kŕmnych technológii.

Firma ponúka pre každú potrebu profesionálne riešenie v oblasti mokrého aj suchého kŕmenia, pri požiadavkách na rôzne kŕmne receptúry alebo viaceré komponenty. Už viac ako 40 rokov je na trhu technológia Liquimix – mokré kŕmenie, 30 rokov Compident – kŕmne stanice na základe na identifikácie a 20 rokov Spotmix – multifázové kŕmenie v oblasti chovu ošípaných pre profesionálny a úspešný chov. Najnovšia inovácia v oblasti suchého kŕmenia je technológia Dryfeed Batch, odmenená inštitúciou DLG, ktorá spĺňa vysoké kvalitatívne požiadavky.

Aby mohla byť obsluha jednoduchšia – vyvinula firma Schauer VUI – moderné vizuálne rozhranie. 3D grafika poskytuje komfort v novej dimenzii a zlepšuje obsluhu zariadenia.

Maximálna funkčnosť a životnosť ustajňovacích zariadení pre HD vyzdvihli firmu Schauer na popredné miesto na rakúskom trhu. Suverénna kompetencia plánovania v oblasti vývoja a realizácie v rodinných podnikoch až po veľké farmy vo východnej Európe zaručuje našim zákazníkom najvyššiu možnú prevádzkovú hospodárnosť a funkčnosť maštaľných systémov. 60 rokov skúseností a najmodernejších výrobných technológií rovnako ako nekompromisná realizácia technických riešení, spĺňajú požiadavky viacúčelových plemien a zaručujú špičkovú kvalitu za najlepšiu cenu. V oblasti ustajnenia HD sa používajú len kvalitné materiály rúr pre kŕmne mreže, oddeľovacie steny boxov, teleskopické brány a iné produkty.

Požiadavky na modernú hnojovicovú techniku a systémov odstraňovania hnoja smerujú ďalej ako len na odstránenie močovky, hnojovice a hnoja z maštale. „Kvalita práce“ zariadenia zaručuje čisté a suché plochy a má dnes omnoho relevantnejší aspekt k životnému prostrediu, pretože emisie amoniaku sa podľa aktuálnej štúdie z roku 2013 švajčiarskeho inštitútu Agroscope redukovali až o 50%. 

Schauer ponúka široký sortiment hydraulických a mechanických zariadení na odstraňovanie hnoja pre všetky možné aplikácie, ako aj vysoko kvalitné ponuky produktov hnojovicových zariadení ako napr. čerpadlá a miešadlá.

So systémom "Active Horse Systems" od firmy Schauer sme jednotkou na trhu. Schauer boxy pre samostatné ustajnenie koní, ako sú typy "Hellbrunn", "Schönbrunn" a "Belvedere" prezentujú nadštandard. Široký sortiment príslušenstva a zariadení pre automatické odstraňovanie hnoja a podstielanie uľahčujú prácu v stajniach.

V oblasti aktívneho pohybu koní je firma Schauer priekopníkom a spája vysokú úroveň vo vývoji a výrobe automatických kŕmnych systémov s odbornými znalosťami našich odborníkov pre optimálne plánovanie stajní. Pre individuálne kŕmenie koní objemovým a jadrovým krmivom slúži kŕmna stanica s identifikáciou Compident Horse. Pre ďalšie dávkovanie objemového krmiva je k dispozícii časovo ovládaný dávkovač ako aj Ad-libitný krmelec v moduloch prispôsobených pre každú stajňu.

Data protection by EU law

Imprint

Terms